top of page

Wettelijke info

BV Dierenartsenpraktijk Lindedreef

Stephanie Scholler 

Strijdersstraat 19

2650 Edegem

mail : info@dierenartslindedreef.com

website : http://www.dierenartslindedreef.com

Telefoonnummer : 03/430.44.08

GSM : +32 479/90.78.56

BTW : BE 0793.428.029

Dierenarts Stephanie Scholler: ordenummer 4646 

 

Erkende dierenarts in België en ingeschreven bij volgende beroepsvereniging:

De Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen

 

Adres : 

Drie koningenplein 12

9820 Merelbeke

Telefoonnummer : 092255818
mail : info@ordederdierenartsen.be
website : www.ordederdierenartsen.be

 

Dierenartsen dienen zich te houden aan de code der plichtenleer.

 

De digitale radiografie van dierenartsenpraktijk Lindedreef wordt jaarlijks gekeurd en beschikt over de nodige vergunningen inzake medische beeldvorming. 

De bevoegde autoriteit ter zake is:

Federaal Agentschap voor Nucleaire controle
Departement gezondheid & leefmilieu
Dienst bescherming van de gezondheid

 

Adres :
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
mail: meldpunt@fanc.fgov.be
website : www.fanc.fgov.be

Dierenartsenpraktijk Lindedreef beschikt over een identificatienummer als geneesmiddelendepot, namelijkDP00112813.

 

De bevoegde autoriteit ter zake is:

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
FAGG-DG Inspectie
Afdeling Aflevering

 

Adres :
Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40
1000 Brussel
telefoonnummer : 025248000
mail: inspection@fagg.be

Beroepsaansprakelijkheid (geografisch in België):

 

Dierenarts Stephanie Scholler:

Kbc verzerkeringen

Zaakvoerder Dirk Vos 

Tel. 03 827 92 10 – Fax 03 825 38 36 
Deverzekeringsadviseurs@verz.kbc.be

De verzekeringsadviseurs, Prins Boudewijnlaan 119, 2610 Wilrijk 

KBO – IBAN BE96 7331 1238 1705 
Verbonden agent, FSMA 0543.710.932, van KBC Verzekeringen NV

 

GDPR:

Verwerking van persoonsgegevens:
Dierenartsenpraktijk Lindedreef verwerkt persoonsgegevens met het oog op efficiënt klantenbeheer (administratie, patiëntenzorg, opvolging dossiers, verkopen, geneesmiddelenadministratie, en het verzenden van vaccinatierappels). De persoonsgegevens zullen niet aan derde bedrijven doorgegeven worden, behalve bij een openstaande vordering kunnen de klantgegevens, inclusief factuurgegevens, doorgegeven worden aan een derde partij die instaat voor de inning hiervan. De persoonsgegevens die gebruikt worden voor klantbeheer worden niet langer bewaard dan de termijn noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (boekhouding, geneesmiddelenadministratie,…).

Onze tarieven kunnen steeds opgevraagd worden en kan u ook in de wachtzaal terugvinden. 

bottom of page